Zakat Fitrah

Kumpulan artikel tentang Zakat Fitrah yang harus diketahui. Zakat fitrah wajib dibayarkan bagi Muslim yang mampu untuk membersihkan orang yang berpuasa dari kelalaian dan kata-kata keji.
1 2 3 4 5